Scouting Pocahontas Sociale Veiligheid

Wat is sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen Scouting Pocahontas betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

We vinden het binnen Scouting Pocahontas belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 • Gedragscode (zie "Gedragscode")
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Aanstellingsbeleid

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Pocahontas getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk thuis te voelen binnen onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 • Voor leiding van buitenaf volgt een oriënterend gesprek met het Kernbestuur.
 • Bij gebleken geschiktheid om ingezet te worden wordt vanuit het Kernbestuur de potentiele leiding besproken in het Groepsbestuur. Hier wordt gekeken welke speltakken (of een functie daarbuiten) behoefte hebben aan nieuwe leiding.
 • De VOG wordt aangevraagd.
 • De kandidaten lopen tenminste drie maanden mee met de betreffende speltak en volgen de Basistraining vanuit de Scouting Academy (Scouting Nederland).
 • Binnen deze drie maanden neemt de kandidaat ook deel aan een opkomst bij ten minste twee andere onderdelen van de groep.
 • Na het afronden van de door de groep vastgestelde onderdelen hiervan neemt de Groepsraad het besluit om de nieuwe leiding te installeren als aspirant-leiding. Hierbij is de voordracht van de direct leidinggevende en het betreffende team zwaarwegend.
 • De aspirant-leiding maakt gedurende het eerste jaar bij de groep de gehele basistraining zoals aangeboden door de scouting-Academy af.
 • Na het afronden van alle modules krijgt de leiding zijn erkenning en wordt als erkent leiding opgenomen in het onderdeel.
 • Procedure wordt hiermee afgesloten.

Vertrouwenspersoon

De leden van het kernbestuur van Scouting Pocahontas fungeren als vertrouwenspersoon. Dat zijn

 • Victor van der Bom, groepsbegeleider
 • Trijntje Boes, secretaris en
 • Lodi van der Weerden, groepsvoorzitter.
Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

Lelievletten op het Noord Aa. Foto gemaakt door Silvia Duijnisveld Foto gemaakt door Silvia Duijnisveld

Scouting Pocahontas Facebook pagina &nbps; Scouting Pocahontas Facebook groep &nbps; Scouting Pocahontas Instagram &nbps; Scouting Pocahontas Mastodon
Scouting Pocahontas Twitter &nbps; Scouting Pocahontas LinkedIn groep &nbps; Scouting Pocahontas Sponsorkliks
Made with in the Netherlands. © Scouting Pocahontas 2024